loader

ข่าวดี กรมพัฒน์ ชวนประกวดสื่อเพื่อการฝึกภาษาจีน ชิงรางวัลรวม 1 แสนบาท ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566


ลงวันที่ :: 16 กันยายน 2566 จำนวนผู้เข้าดู :: 509

 

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลาย ประเทศไทยเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน นำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยปีละจำนวนมหาศาล ส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้แรงงานไทยและประชาชนทั่วไปสามารถสื่อสารกับชาวจีนได้มากขึ้น สร้างความประทับใจในการให้บริการ  เพื่อสร้างความสะดวกในการเรียนรู้ผ่านรูปแบบออนไลน์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงได้จัดทำโครงการประกวดสื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเภทการพัฒนาทักษะภาษา (จีนกลาง) ขึ้น  เพื่อนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปใช้ในการเผยแพร่ให้ความความรู้แก่แรงงานที่สนใจเข้าฝึกอบรมด้วยตนเองผ่านออนไลน์ ซึ่งจะบรรจุไว้ใน DSD Online Training บนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ ผู้เข้ารับการประกวดต้องจัดทำคลิปไม่เกิน 5 นาทีต่อคลิป รวมจำนวน 2 คลิป ได้แก่

(1) หมวดการดำรงชีวิตประจำวัน สามารถเลือก 1 หัวข้อดังนี้

หัวข้อที่ 1 การสนทนา แนะนำ และมารยาททั่วไป หัวข้อที่ 2 การสอบถามการเดินทางหรือเส้นทาง หัวข้อที่ 3 การเดินทางไปต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน)

(2) หมวดการประกอบอาชีพ (หมวดวิชาชีพท่องเที่ยวบริการ) สามารถเลือก 1 หัวข้อดังนี้

หัวข้อที่ 1 การสนทนาบริการสาธารณะ

หัวข้อที่ 2 บริการที่พักและการต้อนรับ

หัวข้อที่ 3 บริการในร้านอาหาร

หัวข้อที่ 4 บริการการซื้อ-ขายสินค้า ของที่ระลึก และหัวข้อที่ 5 บริการนำเที่ยว แนะนำสถานที่

ผลการตัดสินผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 10 ผลงาน จะใช้วิธีการพิจารณาจากผลโหวต 60 คะแนน และคณะกรรมการตัดสินอีก 40 คะแนน รวมเป็น 100 คะแนน

 

คุณสมบัติผู้ที่จะส่งผลงานเข้าประกวดต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป  ไม่จำกัดเพศ การศึกษา อาชีพ  โดยสามารถสมัครและส่งผลงาน ผ่าน Google Form  ตามลิงก์

https://drive.google.com/drive/folders/1JdknOdH5EfYi2xWHQC3QU8gece3aQu3C

 

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4” 

กรมพัฒน์ ชวนประกวดสื่อเพื่อการฝึกภาษาจีน ชิงรางวัลรวม 1 แสนบาท

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์: 

สมาคมอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ไทย ATSI

Website: atsi.or.th

 


คุณอลิสา ตั้งชัยภูมิ ส่วนงานประชาสัมพันธ์ สมาคมฯ


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI