loader

โครงการข้อมูลบุคคลเพื่อสู้ภัย Covid-19

Responsive image

โครงการข้อมูลบุคคลเพื่อสู้ภัย Covid-19

QR Checkin เป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาของข้อมูลบุคคล ในกรณีที่เมื่อมีผู้ป่วย Covid-19 เกิดขึ้นแล้ว มักไม่มีข้อมูลว่าคนเหล่านี้ไปที่ไหนมาบ้าง และมีคนอื่นที่ไปสถานที่เหล่านั้นในเวลาใกล้เคียงกัน ที่ควรได้รับการแจ้งเตือนมีใครบ้าง ซึ่งปัญหานี้สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยเชื่อว่าเทคโนโลยีและความรับ ผิดชอบของคนในสังคมสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ จึงได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้น โดยใช้การสแกน QR code เพื่อเก็บข้อมูล

Responsive image

วิธีการทำงาน

1. ให้เจ้าของสถานที่ สร้าง QR code ที่มีลักษณะพิเศษที่สามารถเก็บข้อมูลผู้สแกนได้ (สร้างได้ที่ด้านล่างนี้) แล้วพิมพ์ QR code นี้ไปติดไว้ที่สถานที่นั้นๆ เช่น สนามมวย, สถานีขนส่ง, สถานีรถไฟฟ้า, ร้านอาหาร, และสถานบริการต่างๆ
2. ให้บุคคลทั่วไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น yourQR แล้วป้อนข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ, นามสกุล, และเบอร์โทรศัพท์) แล้วเมื่อเดินทางไปที่สถานที่ใดที่มี QR แปะอยู่ ก็ให้สแกนทุกครั้ง ซึ่งแอปก็จะเก็บประวัติไว้ที่หน้า history
3. กรณีที่มีเหตุพบว่ามีผู้ติดเชื้อ Covid-19 และต้องการประวัติการเดินทาง เพียงแจ้งชื่อ, นามสกุล ระบบสามารถค้นหาข้อมูลให้ พร้อมค้นหาบุคคลอื่นที่ผ่านไปยังสถานที่เสี่ยงในเวลาใกล้เคียงได้ ด้วย โดยใช้ระบบ AI Analytics


สำหรับเจ้าของสถานที่

ให้สร้าง QR code เพื่อนำไปแปะไว้ที่สถานที่ของท่านได้ฟรี เพียงกรอกข้อมูลที่นี่

สร้าง QR Code Checkin

Generate QR Code

Smiley face


สำหรับบุคคลทั่วไป

ให้แต่ละสถานที่ขอความร่วมมือให้บุคคลที่มาใช้บริการของสถานที่นั้นๆ สแกน QR code เพื่อเก็บข้อมูลไว้ใช้เมื่อมีเหตุจำเป็น โดยให้สแกนด้วยแอป YourQR หรือโหลดได้ตามลิงค์นี้ https://yourqr.today/store

เมื่อดาวน์โหลดแล้วให้ติดตั้งด้วยการป้อนชื่อ, นามสกุล, และเบอร์โทรศัพท์ แต่ถ้าต้องการก็สามารถใส่ข้อมูลอย่างอื่นได้ด้วย เช่น ภาพประจำตัว, อีเมล์, Line ID

Responsive image

ซึ่งแอปนี้จะใช้เป็นเสมือนนามบัตรประจำตัว เมื่อเราเดินทางไปที่ไหน ก็ให้สแกน QR code เพื่อบันทึกประวัติการเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว และบันทึกเวลาที่ชัดเจนด้วย และเข้าไปดูประวัติได้ที่หน้า history

Responsive image

Technology + ความรับผิดชอบ

สมาคมฯ หวังว่าด้วยเทคโนโลยีที่เข้าใจง่าย และความรับผิดชอบต่อสังคมของทุกคน จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น ในภาวะความเสี่ยงของโรค Covid-19 และขอเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือ โดยเปิดให้ใช้บริการทั้งหมดฟรี

Responsive image

ขอให้ช่วยแชร์

หากเห็นว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ ขอให้ผู้อ่านทุกท่านช่วยแชร์ข่าวสารนี้ออกไป ให้เจ้าของสถานที่เข้ามาใช้บริการได้ฟรี และให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงและดาวน์โหลดแอปไปใช้ได้ฟรี เพื่อประโยชน์ร่วมกันในสังคม

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครง การนี้ ที่เร่งทำระบบให้เสร็จในเวลาอันสั้น ได้แก่
ทีมงานของบริษัทนายเน็ตจำกัด ผู้พัฒนาแอป yourQR, บริษัท Softnix ผู้พัฒนาระบบ AI Analytics

Responsive image Responsive image

หากท่านใดอ่านแล้ว มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กรุณาติดต่อนายกสมาคม ATSI ได้โดยตรงที่ president@atsi.or.th


หน่วยงานพันธมิตร

Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image

Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI