loader

ดีป้า จับมือ Alibaba เปิดตัวโครงการอบรม Netpreneur หลักสูตรใหม่


ลงวันที่ :: 14 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้เข้าดู :: 662

 

ดีป้า จับมือ Alibaba เปิดตัวโครงการอบรม Netpreneur หลักสูตรใหม่ ปูทางผู้ประกอบการไทยสู่โอกาสอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ Alibaba Global Initiatives (AGI) หน่วยงานฝึกอบรมระดับมืออาชีพของ อาลีบาบา กรุ๊ป เปิดตัวโครงการ Alibaba Netpreneur Training หลักสูตรใหม่ในประเทศไทย  ซึ่งโครงการนี้จะใช้เวลาทั้งหมดสี่สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2565   เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและผู้นำทางธุรกิจได้เรียนรู้วิธีการที่เป็นรูปธรรมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนำไปปฏิบัติได้จริงในการยกระดับธุรกิจในโลกเศรษฐกิจดิจิทัล 


สำหรับหลักสูตรในปีนี้จะเจาะลึกเกี่ยวกับแนวโน้มการค้าออนไลน์หลังการระบาดของโควิด-19 มากขึ้น เช่น การค้าข้ามพรมแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่เติบโตขึ้นไปสู่ระดับอีคอมเมิร์ซ และความต้องการของธุรกิจในการนำร่องสู่ภาพรวมของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 กรกฎาคมเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การสมัคร รายละเอียดทั้งหมดของโครงการ และวิธีการลงทะเบียน สามารถเข้าชมได้ที่ https://agi.alibaba.com/th_alibaba_netpreneur_training

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI