loader

โค้งสุดท้าย !! เข้าร่วมประกวดโครงการ ATSI De Awards 2022


ลงวันที่ :: 21 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้เข้าดู :: 648

 

โค้งสุดท้าย !! เข้าร่วมประกวดโครงการ ATSI De Awards 2022 ยกระดับและขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ ด้วย เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และดิจิทัลโซลูชั่น

รางวัลการันตีคุณภาพจากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ร่วมกับ พันธมิตรภาครัฐให้เป็นเกียรติ แก่องค์กรผู้ใช้และองค์กรผู้พัฒนาระบบ


ท่านใดสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ประกวดรางวัลผู้ประกอบการดีเด่น ด้านการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และดิจิทัลโซลูชั่นเพื่อพัฒนาองค์กรของผู้ประกอบการในประเทศไทย เพื่อเป็นหนึ่งในเครื่องหมายสำคัญในการยกระดับและขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ

สามารถคลิกได้ที่ลิงค์นี้เลยนะคะ : https://forms.gle/yaNQFwVVej4oWi5RA
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แอดเลย !! >> https://lin.ee/X3NBm

??ระยะเวลาสมัครเข้าร่วมโครงการ 
1 เมษายน – 30 พฤษภาคม นี้เท่านั้น !

??Pitching ให้กับคณะกรรมการพิจารณา
6 – 11 มิถุนายน 2565

??ประกาศผลการตัดสิน
20 มิถุนายน 2565

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI