loader

Web 3.0 กับสังคมออนไลน์ยุคใหม่ เชื่อมโยงกับคริปโตฯ อย่างไร?


ลงวันที่ :: 15 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้เข้าดู :: 606

 

วันนี้เชิญมาฟังประเด็นน่าสนใจ ที่จะ hot มากๆ ในปีหน้า
“Web 3.0 กับสังคมออนไลน์ยุคใหม่
... เชื่อมโยงกับคริปโตฯ อย่างไร?"
.
โดยคุณทินกร เหล่าเราวิโรจน์ อดีตนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
.
รับฟังได้ทางวิทยุ Smart News มิติข่าว 90.5 MHz บ่าย 2.30 วันพุธที่ 15 ธค.นี้
ดำเนินรายการโดย ดร.นงค์นาถ ห่านวิไล
.
และรับชมย้อนหลังได้ทางช่อง ดร.แอ็ด ลับคมธุรกิจ
และ https://www.facebook.com/SmartNewsFM90.5

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI