loader

งานสัมมนาฟรีส่งท้ายปี Java Meetup


ลงวันที่ :: 14 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้เข้าดู :: 629

 

งานสัมมนาฟรีส่งท้ายปี Java Meetup

รอบนี้พาบุกอาณาจักร Ascend Group ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน E-Commerce ร่วมกับ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย จัดงาน Meetup ส่งท้ายปี 2021 

โดยในรอบนี้จัดเพื่อโปรแกรมเมอร์สาย Java และสาย E-Commerce โดยเฉพาะ มาพบปะ พูดคุย เยี่ยมชมออฟฟิศ Ascend Group พร้อมฟังสัมมนาในหัวข้อพิเศษ 

#นำโดย 
คุณณัชนนท์ วงษ์วิไล Development Manager of Ascend Commerce ที่จะมาบรรยายพร้อมกับหัวข้อ "Building a web application using JHipster"

และแขกรับเชิญพิเศษ อาจารย์สมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน Technical Coach และ Software Craftsman  จากสยามชำนาญกิจ ที่มาพร้อมกับหัวข้อ "The next of Java"

ลงทะเบียนเลยที่ https://bit.ly/3EvVQIt
วันที่: 23 ธันวาคม 2564 เวลา 18.30 - 20.30 
สถานที่: TDPK (BTS ปุณณวิถี) ตึก Pegasus ชั้น 7 Town Hall L 
แล้วพบกันครับ
#TPANetworking #Ascend #AscendCommerce

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI