loader

เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ เพิ่มวัคซีนให้เศรษฐกิจภูมิภาคกับบีโอไอ


ลงวันที่ :: 15 กันยายน 2564 จำนวนผู้เข้าดู :: 757

 

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง “เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ เพิ่มวัคซีนให้เศรษฐกิจภูมิภาคกับบีโอไอ”
พลาดแล้ว อาจเสียดาย!!!  กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน (กพท.) ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง “เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ เพิ่มวัคซีนให้เศรษฐกิจภูมิภาคกับบีโอไอ” ในงาน SUBCON Thailand Virtual Edition วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่าน Zoom    จุดรวมพล..จุดประกายความคิด..เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกับกิจการยอดนิยมจากทั้ง 4 กอง เพื่อเตรียมยื่นขอ

บีโอไออย่างไรให้ไปแบบไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นกิจการแปรรูปอาหาร การใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติ Robot Arm การติดแผง Solar Roof Top กิจการโรงไฟฟ้า โรงกำจัดขยะ และกิจการดิจิทัลที่ปรับโฉมรูปแบบใหม่จะเป็นอย่างไร ช่วงสัมมนา : เพิ่มประสิทธิภาพกับบีโอไอด้วยระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ แผงโซล่าร์ และการขอส่งเสริมดิจิทัล ขออย่างไรให้ได้ปังๆ โดยวิทยากรของบีโอไอ

o   คุณพิรญาณ์ แก้วสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ ผู้แทนกองส่งเสริมการลงทุน 1 อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์

o   คุณวุฒิ สุทธเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ ผู้แทนกองส่งเสริมการลงทุน 2 อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

o   คุณนัฐพันธ์ นีละไพจิตร์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับปฏิบัติการ ผู้แทนกองส่งเสริมการลงทุน 3 อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน

o   คุณศุภนารี โพธิ์อ่อง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ ผู้แทนกองส่งเสริมการลงทุน 4  อุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างสรรค์ และบริการที่มีมูลค่าสูง

และช่วงการอภิปราย : ร่วมแชร์นวัตกรรมความคิด ปรับเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจอย่างไรให้รอด โดยวิทยาการทั้งจากภาครัฐและเอกชน

o   คุณชัยณรงค์ ฉัตรรัตนวารี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจดิจิทัล ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank)

o   ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

o   คุณศักดา สารพัดวิทยา รองนายกสมาคม สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA)

o   คุณรุ่งรัตน์ ศิริรัตนพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แม่น้ำเมคคานิกา จำกัด / สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA)

o   คุณมนตรี สันติลักขณาวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค จำกัด

สนใจลงทะเบียนได้ที่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) https://forms.gle/Tq3G7EFZegrxWayc6 หรือสแกน QR Code  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน โทร 02-553-8111 ecosystem@boi.go.th

คุณวีรพล เบอร์ต่อ 6178 weeraphon@boi.go.th  คุณประภัสสร เบอร์ต่อ 8399 prapassorn@boi.go.th

คุณจิตติมา เบอร์ต่อ 8207 jittima@boi.go.th

Photo Gallery

More Informations

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI