loader

ประเทศไหนๆ ก็ต้องการ Digital Normad ไปทำงานแบบ work from anywhere ที่นั่น


ลงวันที่ :: 1 กันยายน 2564 จำนวนผู้เข้าดู :: 649

 

ประเทศไหนๆ ก็ต้องการ Digital Normad ไปทำงานแบบ work from anywhere ที่นั่น 

แล้วประเทศไทยมีจุดดึงดูดเพียงพอไหม?
แล้วคนไทย ไม่อยากไปทำงานเป็น digital normad ในต่างประเทศบ้างเหรอ?

เชิญมาติดตามบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ได้ทาง วิทยุ 90.5 มิติข่าว วันพุธ ที่ 1 กันยายน เวลา 14.30 น. หรือติดตามได้ทาง https://www.facebook.com/189020751564338/posts/1213994972400239/?d=n

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI