loader

เทคโนโลยี & home isolation ช่วยแก้วิกฤตคนติดโควิด ได้อย่างไร?


ลงวันที่ :: 21 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้เข้าดู :: 741

 

วันนี้ 21/07/21
14.30-15.00 ในรายการ ลับคมธุรกิจ 
มิติข่าว90.5 ประเด็นชวนคุย
เทคโนโลยี & home isolation ช่วยแก้วิกฤตคนติดโควิด ได้อย่างไร? กับ กูรูผู้รู้และลงมือทำจริง
สาโรจน์ อธิวิทวัส
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท วิสซิเบืล จำกัด 
หนึ่งในกลุ่มสตาร์ทอัพเป็ดไทยสู้ภัย ที่ผนึกกำลังภาครัฐในการแก้ปัญหาโควิด
ชวนติดตามได้หลายช่องทาง ทั้งทาง 90.5 Fm ทางWeb www.smartbomb.co.th,
App : smartbomb radio
แต่ถ้า จะ พูดคุยสดๆ แสดงความเห็นดีๆ ก็เชิญที่ https://www.facebook.com/189020751564338/posts/1184998991966504/?d=n

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI