loader

ทันโลกดิจิทัล ติดตามฟัง และแชต แชร์ ไอเดีย กับการขับเคลื่อน Phuket Sandbox


ลงวันที่ :: 7 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้เข้าดู :: 684

 

ชวนมา “ทันโลกดิจิทัล” ติดตามฟัง และแชต แชร์ ไอเดีย
กับการขับเคลื่อน Phuket Sandbox
ตัวอย่างของการใช้ ดิจิทัล ในการเปิดเมือง 
ให้เสี่ยงจาก Covid น้อยสุด 
ฟังคนทำงาน เล่า สะท้อนจากของจริง
14.35-15.00 วันนี้ 07/07/2021ทาง
รายการ ลับคมธุรกิจ 90.5 fm
Live ทาง เพจ mitikhao 90.5
https://m.facebook.com/SmartNewsFM90.5/

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI