loader

5 ข้อเรียนรู้จาก Flash Express ที่เป็น Unicorn รายแรกของไทย


ลงวันที่ :: 9 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้เข้าดู :: 702

 

วันพุธที่ 9 มิ.ย. 14.30-15.00น. เชิญรับฟัง 5 ข้อเรียนรู้จาก Flash Express ที่เป็น Unicorn รายแรกของไทย ในความเห็นของคุณทินกร เหล่าเราวิโรจน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) ทางวิทยุ 90.5 MHz ในรายการลับคมธุรกิจ ดำเนินรายการโดย ดร. นงค์นาถ ห่านวิไล
.
ทำไมคมสันต์ ลี เด็กหนุ่มอายุ 29 ปี ลูกครูสอนภาษาจีนจากดอยวาวี จังหวัดเชียงราย เรียนจบอย่างภูมิใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้วยเวลาเพียง 2 ปีกว่า ผลักดันให้ Flash Express มีรายได้เดือนละ 6 พันล้านบาท และจัดส่งของ door-to-door วันละกว่า 1.3 ล้านชิ้น จนกลายเป็น Unicorn รายแรกของไทย เขาทำได้อย่างไร? 
.
และรับฟังย้อนหลังได้ทาง https://www.facebook.com/lubkomturakij

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI