loader

เกษตรกร หลังยุคโควิด? ปรับตัวอย่างไร? รับตลาดเติบโต


ลงวันที่ :: 19 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้เข้าดู :: 568

 

19 พค. นี้ เวลา 14.00-15.00 เชิญฟังสัมภาษณ์คุณทินกร เหล่าเราวิโรจน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย เรื่อง “เกษตรกร หลังยุคโควิด… ปรับตัวอย่างไร? รับตลาดเติบโต” ทางวิทยุ 90.5 MHz ในรายการลับคมธุรกิจ ดำเนินรายการโดย ดร. นงค์นาถ ห่านวิไล 
.
และรับฟังย้อนหลังได้ทาง https://www.facebook.com/lubkomturakij
.
ภาคเกษตรและเกษตรแปรรูปจะกลายเป็นพระเอกที่ประเทศไทยจะกลับมารุ่งเรืองหลังยุคโควิด แล้วแนวทางที่จะนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมให้บรรลุเป้าหมายควรเป็นอย่างไร ลองมาฟังกัน

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI