loader

ULTRA INFLUENCER By Fivewhale หลักสูตรที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ให้เข้าใจถึงความสำคัญของ Influencer


ลงวันที่ :: 14 กันยายน 2563 จำนวนผู้เข้าดู :: 1057

 

ULTRA INFLUENCER By Fivewhale
หลักสูตรที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ให้เข้าใจถึงความสำคัญของ Influencer ที่มีต่อตัวท่านและองค์กร สอนให้ท่านได้เรียนรู้ เทคนิค กลยุทธ์ ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ของ  Social Media Platform ต่างๆ  (Facebook, IG, TikTok, YouTube) ให้เกิดประโยชน์และโดดเด่น ทั้งยังสามารถสร้าง Awareness ของตัวท่านและองค์กรได้สูงสุดในโลก Online เปิดประสบการ์ณใหม่ๆ เรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จ 

WHY ULTRA INFLUENCER by Fivewhale SEASON #1 (UIFW1)  ?
มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบปฏิบัติการจริง รวมถึงการนำเอาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ มาประยุกต์ใช้ นำไปพัฒนาและต่อยอดในหน้าที่การงานหรือธุรกิจในภายภาคหน้า

ผู้บริหารที่เข้าร่วมหลักสูตรมาจากหลากหลายสาขาอาชีพ ระหว่างการเรียนการสอนผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้ลงมือปฏิบัติจริงในการผลิต Content และทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันกับกระบวนการ Mentoring จาก Mentor ที่เป็น Influencer ภายใต้โจทย์ที่ท้าทาย  / ร่วมแข่งขันเพื่อชิงรางวัล ผ่าน Social Media Platform  ซึ่งทำให้ท่านได้รู้จักวิธีการในการเพิ่ม Awareness  ของตัวท่านและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในโลก Online 

หลักสูตร 3 เดือน
(เรียน 10 วัน - ทุกวันเสาร์)
ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 28 พฤศจิกายน 2563
สถานที่ : HANSA HOTEL BANGKOK

https://www.youtube.com/watch?v=tFH7RYvvd3o&feature=youtu.be&ab_channel=MushroomTV
สมัครได้แล้ววันนี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-5a2wfsnf1xsaLZVNO1Fr7GJudnMfluQy4KVkiT8_FCIr2g/viewform 

* สอบถามเพิ่มเติม คลิก https://line.me/ti/p/oBuAIw0UAB
หรือ 
โทร 098-9829896 ,065-5366626 ( พิเศษ ถ้าแจ้งมาจาก atsi ให้ส่วนลด 10%  )

#UltraInfluencer #FiveWhale

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI