loader

ติดเครื่องดิจิทัลให้นวัตกรรมเพื่อสังคม และอัพเดตเทคโนโลยี Next Normal ในยุคหลังโควิด


ลงวันที่ :: 1 กรกฎาคม 2563 จำนวนผู้เข้าดู :: 968

 

วันนี้แล้ว!! พบกับ LIVE TALK จากคุณทินกร เหล่าเราวิโรจน์ 
นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)
ที่จะมาเปิดมุมมองด้านดิจิทัล แบบพิเศษสุด ๆ ที่นี่ เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป ในหัวข้อ
  "ติดเครื่องดิจิทัลให้นวัตกรรมเพื่อสังคม และอัพเดตเทคโนโลยี Next Normal ในยุคหลังโควิด" 
.
ทุกวันนี้ดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต จะพูดว่าเป็น New Normal คงไม่ได้ แต่การจะนำดิจิทัลมาช่วยโครงการหรือธุรกิจต่าง ๆ นั้นเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการต้องเรียนรู้ว่าจะนำเครื่องมือใดมาใช้ และใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด !
.
 แล้วพบกันที่เพจ EdVISORY วันนี้!

https://www.facebook.com/edvisory.co.th/
.
#NIA #Edvisory
#DigitalIncubation
#BITScaleup #ภารกิจสเกลอัพ

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI