loader

QR Checkin ช่วยเรื่องการติดตาม timeline ของบุคคล


ลงวันที่ :: 7 เมษายน 2563 จำนวนผู้เข้าดู :: 1206

 

"QR Checkin" ช่วยเรื่องการติดตาม timeline ของบุคคล ว่าใครไปไหนมาบ้างในช่วงเสี่ยงภัย Covid ด้วย “ระบบข้อมูลบุคคลสู้ภัย Covid-19” หรือ QR Checkin


.
ขั้นตอนการใช้งาน QR Checkin สำหรับการใช้งานของบุคคลทั่วไป

1. ดาวน์โหลด Application YourQR ใช้ได้ทั้ง android และ iOS
2. ตั้งค่าข้อมูลผู้ใช้งานเบื้องต้น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร อีเมล์
3. สแกน QR Checkin ในสถานที่ที่คุณไป โดยไปที่เมนู Scan
4. ดูประวัติการสแกน QR Checkin ได้ที่เมนู History


แอปจะเก็บข้อมูลที่เราไปมาเมื่อมีเหตุว่าที่ใดมีคนติด Covid เช่น ร้านยาสองเภสัชกร แจ้งว่ามีลูกค้าที่เคยมาใช้บริการติด Covid เราสามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติการเดินทางของเราได้ว่าเราเคยไปใช้บริการร้านนั้นในช่วงเวลาเดียวกับผู้ติดเชื้อหรือไม่

.
นอกจาก Application YourQR จะเป็น application สำหรับติดตาม timeline ของบุคคลได้แล้ว ยังเป็นเสมือนนามบัตรส่วนตัวของตัวเอง หรือเรียกว่า #นามบัตรดิจิทัล คุณสามารถแลกเปลี่ยนนามบัตร หรือแชร์นามบัตรของคุณส่งต่อให้เพื่อนผ่านช่องทางต่างๆได้อีกด้วย

 

และหากร้านค้าหรือหน่วยงานไหนที่ยังต้องการสติ๊กเกอร์ QR Checkin ไปติดที่หน่วยงานของท่าน ยังลงทะเบียนขอรับสติ๊กเกอร์ได้ฟรีที่ https://bit.ly/2wVWf9p

บริการฟรีโดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) และบริษัทสมาชิก
หยุดเสี่ยง หยุดการแพร่กระจาย
ด้วยความปราถนาดีจาก สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)

#ช่วยแชร์ด้วยถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์
#แก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีกับATSI

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI