loader

QR Checkin กับรถรับส่งพนักงาน


ลงวันที่ :: 7 เมษายน 2563 จำนวนผู้เข้าดู :: 1836

 

"QR Checkin กับรถรับส่งพนักงาน"

วันนี้ขออนุญาติแนะนำการเอา QR Checkin ไปกับบริการรถรับส่งพนักงาน บริษัทหรือโรงงานที่มีรถรับส่งพนักงานจำเป็นต้องมีการควบคุม การวัดอุณหภูมิ เก็บประวัติต่างๆ ของพนักงาน สามารถนำ QR Checkin ไปใช้ได้เลย
.

วิธีการใช้งาน

1. โรงงานสามารถทำ QR Checkin ไปติดที่รถแต่ละคันได้ไม่จำกัดจำนวน
2. พนักงานคนไหนขึ้นรถคันไหนก็สแกน QR ของคันนั้น
3. เจ้าของหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถดูข้อมูลของรถแต่ละคันได้

 


เมื่อเกิดเหตุพนักงานติดโควิทจะรู้ได้ยังไง

1. เจ้าของดูรายงานได้ว่าพนักงานที่ติดโควิทขึ้นรถคันไหนบ้าง และมีพนักงานนั่งรถคันนั้นกี่คน
2. พนักงานคนอื่นๆ สามารถดูประวัติการขึ้นรถของตัวเองที่ history ใน application ได้
3. เจ้าของสามารถดึงข้อมูลมาใช้งานได้ เช่น ส่ง SMS แจ้งเตือนข่าวสาร


หากหน่วยงานไหนที่ยังต้องการสติ๊กเกอร์ QR Checkin ไปติดที่หน่วยงานของท่าน ยังลงทะเบียนขอรับสติ๊กเกอร์ได้ฟรีที่ https://bit.ly/2wVWf9p

บริการฟรีโดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) และบริษัทสมาชิก
 หยุดเสี่ยง หยุดการแพร่กระจาย
ด้วยความปราถนาดีจาก สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)

#ช่วยแชร์ด้วยถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์
#แก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีกับATSI


 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI