loader

กิจกรรมสัมมนา VR READY วันพฤหัสบดี ที่ 28 พย 2562


ลงวันที่ :: 26 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้เข้าดู :: 2114

 

เรียน เครือข่ายพันธมิตร ATSI / Dx Experts / เพื่อนสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

กิจกรรมสัมมนา " VR READY"
วันพฤหัสบดี ที่ 28 พย  2562 
เวลา 9.00-16.30 น.
สถานที่ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ธพว. พหลโยธิน 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ ธพว. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  ภายใต้หัวข้อ " VR READY  " เป็นกิจกรรมการตรวจวัดสุขภาพองค์กรสำหรับผู้ประกอบการในยุค ดิจิทัล 4.0

ในวันงาน ท่านจะได้รับความรู้ แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธขององค์กร , ทำแบบวิเคราะห์เพื่อสำรวจวิธีคิดเพื่อปรับธุรกิจสู่ยุค 4.0  และจะได้สัมผัส เทคโนโลยีดิจิทัล VR -- ที่จะทำให้ท่านได้เข้าสู่ประสบการณ์โลกของบริการธนาคารผ่าน Virtual Reality  เป็นครั้งแรกในประเทศไทย 

และพิเศษสุด !! กับรายละเอียดโครงการสินเชื่อใหม่ล่าสุดของธพว.  ดอกเบี้ยเพียง 1%  * (ทั้งนี้ จะมีเจ้าหน้าที่ คอยบริการให้ข้อมูลอย่างใกล้ชิดในวันงาน )

โควต้าพิเศษ !! รับจำกัดเพียง  15*  ที่นั่ง เฉพาะเครือข่ายพันธมิตร ATSI  / Dx Experts / เพื่อนสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เท่านั้น

ลงทะเบียนได้ตาม.QRCODE ด้านล่างนี้

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI