loader

โครงการแพลทฟอร์มพัฒนาที่ปรึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัล Digital Transformation Expert Platform


ลงวันที่ :: 11 กันยายน 2562 จำนวนผู้เข้าดู :: 8380

 

 

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) โดยการสนับสนุนของ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ จัดอบรมในโครงการแพลทฟอร์มพัฒนาที่ปรึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัล Digital Transformation Expert Platform

สำหรับบุคลากรที่ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นที่ปรึกษา Digital Transformation

การจัดอบรมฯแบ่งเป็น 3 รอบ

รอบที่ 1 วันที่ 12 – 13 กันยายน 2562

รอบที่ 2 วันที่ 19 – 20 กันยายน 2562

รอบที่ 3 วันที่ 26 – 27 กันยายน 2562

 

ผู้เข้าอบรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

กำหนดการอบรมรอบที่ 3 วันที่ 26 – 27 กันยายน 2562

กำหนดการอบรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ Digital Transformation
ครั้งที่ 3 วันที่ 26 กันยายน 2562
ห้องประชุม ชั้น 11 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

 

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

เอกสารประกอบ

09.00 – 10.00 น.

Time to Change: ต้องปรับเพื่ออยู่รอดและเติบโต

 • คุณปฐม อินทโรดม
  กรรมการ Creative Digital Economy สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
https://yourqr.today/api/v1/qr.go/nTj2c1

10.00 – 10.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

10.15 – 11.15 น.

Digital Transformation (DX) ความหมายและแนวทาง

 • ดร. ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ
  ผู้อำนวยการสถาบันไอเทรนนิ่ง
https://yourqr.today/api/v1/qr.go/mDcghx

11.15 – 12.00 น.

DX Expert Benefits ด้วยแพลทฟอร์มเครือข่าย ATSI

 • คุณทินกร เหล่าเราวิโรจน์
  นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)
https://yourqr.today/api/v1/qr.go/bBp7RD

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 13.45 น.

Leadership Transformation: ผู้นำยุคใหม่ต้องเปลี่ยนมากกว่าแค่ตัวเอง

 • คุณไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว
  ผู้อำนวยการ
  สถาบันการจัดการความรู้เอเซีย
  (กิจการเพื่อสังคม)

https://yourqr.today/api/v1/qr.go/qyVjLh

13.45 – 14.30 น.

DX in Government:
ภาครัฐก็ปรับได้

 • คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ 
  ผู้ก่อตั้ง บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
https://yourqr.today/api/v1/qr.go/wj4qhb

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

14.45 – 15.30 น.

DX by Map Platform

 • คุณวิชัย แสงหิรัญวัฒนา
  ผู้จัดการทั่วไป
  บริษัท โกลบเทค จำกัด
https://yourqr.today/api/v1/qr.go/3x5rFF

15.30 – 16.00 น.

Summary of digital transformation.

 • คุณทินกร เหล่าเราวิโรจน์
  นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)
https://yourqr.today/api/v1/qr.go/wF6VRH

กำหนดการอบรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ Digital Transformation
27
กันยายน 2562
ณ ห้อง room 1 ชั้น 9 อาคารชินวัตร 3

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

9.00 – 12.00 น.

 

Design Thinking Workshop และ Business Model Canvas

 • คุณอรรณพ ศิริติกุล

     ผู้จัดการอาวุโส
     (Amazon web services)

 • คุณจิตรี เกียรติจุฑามณี

     นักเขียน และที่ปรึกษาธุรกิจ
     ด้านการตลาดและการขาย

 • คุณฐนนท์กร  อัศวศิริพงศ์

     ผู้ช่วยการสื่อสารดิจิตอล

https://yourqr.today/api/v1/qr.go/2vkScm

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

วิธีใช้ DX Expert Platform ให้เต็มประสิทธิภาพ

 • คุณอุบล สุทธนะ

  กรรมการผู้จัดการ

  บริษัท ซัมซิสเท็ม จำกัด

https://yourqr.today/api/v1/qr.go/yps8ys

 

LOGO DXexpert (สำหรับพื้นขาว)  https://yourqr.today/api/v1/qr.go/fKxNrS

 

LOGO DXexpert (สำหรับพื้นดำ) https://yourqr.today/api/v1/qr.go/TtLvjR

 

VDO End credit  >> https://yourqr.today/api/v1/qr.go/shnvY4

 

VDO Title >> https://yourqr.today/api/v1/qr.go/Y6KnXL

14.00 – 14.20 น.

ตัวอย่างเนื้อหาจาก
DX Expert รุ่น 1

 • คุณวิชัย วรธานีวงศ์
  DX Expert รุ่น 1
https://yourqr.today/api/v1/qr.go/3k276h

14.20 – 14.45 น.

Demo ระบบ Platform

 • คุณสุริยา สุทธนะ
  บริษัท ซัมซิสเท็ม จำกัด

 

14.45 – 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.30 น.

DX Workshop

 • คุณทินกร เหล่าเราวิโรจน์
  นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)
https://yourqr.today/api/v1/qr.go/bBp7RD

กำหนดการอบรมรอบที่ 2 วันที่ 19 – 20 กันยายน 2562

กำหนดการอบรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ Digital Transformation
ครั้งที่ 2 วันที่ 19 กันยายน 2562
ห้องประชุม ชั้น 11
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

เอกสารประกอบ

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

 

09.00 – 10.00 น.

Time to Change:
ต้องปรับเพื่ออยู่รอดและเติบโต

 • คุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์
  รองผู้อำนวยการ
  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

https://yourqr.today/api/v1/qr.go/NfS2rN

 

10.00 – 10.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

10.15 – 11.15 น.

Digital Transformation (DX) ความหมายและแนวทาง

 • ดร. ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ
  ผู้อำนวยการสถาบันไอเทรนนิ่ง

https://yourqr.today/api/v1/qr.go/mDcghx

 

11.15 – 12.00 น.

DX Expert Benefits
ด้วยแพลทฟอร์มเครือข่าย ATSI

 • คุณทินกร เหล่าเราวิโรจน์
  นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)

https://yourqr.today/api/v1/qr.go/YCDyt2

 

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 13.45 น.

DX Practice:
ทำไมส่วนใหญ่จึงล้มเหลว

 • รศ.ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์
  ผู้อำนวยการ สถาบันไอเอ็มซี

https://yourqr.today/api/v1/qr.go/ZGHcDw

13.45 – 14.30 น.

DX in Startup: Business Model ที่ VC มองหา

 • ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์
  ผู้ดูแลฟาร์ม บริษัท โนบิทเทอร์ จำกัด

https://yourqr.today/api/v1/qr.go/36vCZb

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

14.45 – 15.30 น.

DX in Enterprise:
ติดปีกให้มังกร

 • คุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุล
  CEO ของบริษัท ไฟร์ วัน วัน จำกัด

 

15.30 – 16.00 น.

Summary of digital transformation.

 • คุณทินกร เหล่าเราวิโรจน์
  นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)

https://yourqr.today/api/v1/qr.go/YCDyt2

 

 

วันที่ 20 กันยายน 2562
ณ ห้อง room 1 ชั้น 9 อาคารชินวัตร 3

08.30  09.00 น.

ลงทะเบียน

 

9.00 – 12.00 น.

Design Thinking Workshop และ Business Model Canvas

 • คุณอรรณพ ศิริติกุล  ผู้จัดการอาวุโส
  (Amazon web services)
 • คุณจิตรี เกียรติจุฑามณี  นักเขียน และที่ปรึกษาธุรกิจ
  ด้านการตลาดและการขาย
 • คุณฐนนท์กร อัศวศิริพงศ์  ผู้ช่วยการสื่อสารดิจิตอล

https://yourqr.today/api/v1/qr.go/2vkScm

 

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 15.30 น.

วิธีใช้ DX Expert Platform ให้เต็มประสิทธิภาพ

 • คุณอุบล สุทธนะ  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ซัมซิสเท็ม จำกัด

https://yourqr.today/api/v1/qr.go/N7X1zZ

VDO Clip  https://yourqr.today/api/v1/qr.go/X8B48p

 

LOGO DXexpert (สำหรับพื้นขาว)  https://yourqr.today/api/v1/qr.go/fKxNrS

 

LOGO DXexpert (สำหรับพื้นดำ) https://yourqr.today/api/v1/qr.go/TtLvjR

 

15.30 – 16.00 น.

Summary of digital transformation.

 • คุณทินกร เหล่าเราวิโรจน์
  นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)

https://yourqr.today/api/v1/qr.go/YCDyt2

 

 

 

รอบที่ 1 วันที่ 12 – 13 กันยายน 2562

 หัวข้อ

วิทยากร

เอกสารประกอบ

คู่มือโครงการ-Digital-Transformation

 

https://yourqr.today/api/v1/qr.go/JzXqhR

 

Time to Change: ต้องปรับเพื่ออยู่รอดและเติบโต

คุณปฐม อินทโรดม
กรรมการ Creative Digital Economy สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

https://yourqr.today/api/v1/qr.go/nTj2c1

Digital Transformation (DX) ความหมายและแนวทาง

ดร. ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ
ผู้อำนวยการสถาบันไอเทรนนิ่ง

https://yourqr.today/api/v1/qr.go/cnbC7b

 

DX Expert Benefits ด้วยแพลทฟอร์มเครือข่าย ATSI

คุณทินกร เหล่าเราวิโรจน์
นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)

https://yourqr.today/api/v1/qr.go/YCDyt2

DX in Real Estate:
แตกเพื่อโต

คุณไผท ผดุงถิ่น CEO
บริษัทบิลค์วัน กรุ๊ป จำกัด

https://yourqr.today/api/v1/qr.go/Sh3LYY

DX in Insurance: เปลี่ยนการขายเป็นการบริการ

คุณกิตตินันท์ อนุพันธ์
CEO บริษัท Anywhere 2 go
และผู้ก่อตั้ง Claim Di

https://yourqr.today/api/v1/qr.go/YTCWdm

 

DX in Government:
ภาครัฐก็ปรับได้

คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ 
ผู้ก่อตั้ง บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

https://yourqr.today/api/v1/qr.go/wj4qhb

Summary of digital transformation.

คุณทินกร เหล่าเราวิโรจน์
นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)

https://yourqr.today/api/v1/qr.go/YCDyt2

Design Thinking Workshop และ Business Model Canvas

 

https://yourqr.today/api/v1/qr.go/2vkScm

 

วิธีใช้ DX Expert Platform ให้เต็มประสิทธิภาพ

คุณอรรณพ ศิริติกุล
ผู้จัดการอาวุโส
(Amazon web services)

https://yourqr.today/api/v1/qr.go/gVzmvf

VDO Clip

LOGO DXexpert (สำหรับพื้นขาว)

LOGO DXexpert (สำหรับพื้นดำ)

 

 

เอกสารประกอบ Startup Seed Funding

1. SeedFunding-Template                          ดาวน์โหลดเอกสาร https://yourqr.today/api/v1/qr.go/xwjn9X

2. SeedFunding-Presentation-Example     ดาวน์โหลดเอกสาร https://yourqr.today/api/v1/qr.go/GGLMMW


p>เอกสารประกอบ E-Learning

1. ตัวอย่าง สคริปต์                          ดาวน์โหลดเอกสาร https://yourqr.today/api/v1/qr.go/X8T3GT

2. ตัวอย่าง สตอรี่บอร์ด     ดาวน์โหลดเอกสาร https://yourqr.today/api/v1/qr.go/Q4WcH6

3. ตัวอย่าง หัวข้อ     ดาวน์โหลดเอกสาร https://yourqr.today/api/v1/qr.go/xrf6TH

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI