loader

สมาชิกสมาคมที่สนใจเข้ามาร่วมงานเปิดตัว Tourism Smart Data: Open Data Platform เสวนาในหัวข้อ ?อนาคตของการท่องเที่ยวไทยกับ Open Data?


ลงวันที่ :: 6 มิถุนายน 2562 จำนวนผู้เข้าดู :: 1540

 

สมาชิกสมาคมที่สนใจเข้ามาร่วมงานเปิดตัว Tourism Smart Data: Open Data Platform เสวนาในหัวข้อ “อนาคตของการท่องเที่ยวไทยกับ Open Data”  งานนนี้ ในวัน ที่ 7  มิถุนายน นี้  เวลา บ่าย 2  โมง   ณ ห้องโซระ โรงแรมโอคุระ เพลสทีจ BTS  เพลินจิต 

ลงชื่อเข้าร่วมงานได้ที่ลิ้งค์นี้นะคะ https://forms.gle/FGa49T4Fdz3y5Jud6   

ลองศึกษาทำความรู้จักกับฟังก์ชันและภาพรวมของ TAT API Console 
https://bit.ly/2HIsU4W กันก่อน

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI