loader

TeC e-Business Centre จับมือกับ ATSI (สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย) จัด Business Scaling Trip: Eyes-Opening to the New Technology?


ลงวันที่ :: 7 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้เข้าดู :: 51

 

????ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการ Software
????TeC e-Business Centre จับมือกับ ATSI (สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย)
????จัด Business Scaling Trip: Eyes-Opening to the New Technology 
????e-Business through Disruptive Era 2019
ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2562 (4 วัน 3 คืน) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเซี่ยงไฮ้-หางโจว

????ทริปสุด Exclusive พร้อม Highlights มากมาย
????เยี่ยมชม และเข้าอบรมหลักสูตรสุด Exclusive สอนโดย Alibaba Business School ณ Alibaba Headquarters 
????ตะลุย e-Commerce Park แหล่งศูนย์รวมเทคโนโลยี และการเรียนรู้ระดับประเทศ ซึ่งสถานที่นี้เคยเป็นแหล่ง เยี่ยมชมการประชุมสุดยอด G20 มาแล้ว 
????เปิดมุมมองตลาด SOFTWARE ของบริษัทยักษ์ใหญ่ในจีน อาทิ Kingdee ผู้นำด้าน ERP Solution ของโลก ซึ่งมีผู้ใช้งานกว่า 200 ล้านคน และ NetEase ผู้ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ และ Gaming ต่างๆ ซึ่งเป็นบริษัท ด้านอินเทอร์เน็ตและวิดีโอเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
????พาเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ในจีน เช่น The Bund Tunnel, IFC Mall และ HeFangJie แหล่งวัฒนธรรมของจีน ที่พักโรงแรมระดับ 5 ดาว และมื้ออาหารสุดพิเศษกับเมนูขึ้นชื่อ อาทิ เป๋าฮื้อ ปูขน และอีกมากมาย

????จำกัดเพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น 

????สมัครทันที http://bit.ly/2TvN4Cv

????ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  คุณอิ๋ว 097-979-0495

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI