loader

ขอเชิญร่วมงาน สัมมนา "ยกระดับมาตรฐาน ก้าวสู่ร้านอาหารยุคดิจิทัล"


ลงวันที่ :: 8 มกราคม 2562 จำนวนผู้เข้าดู :: 1521

 

ขอเชิญร่วมงาน สัมมนา "ยกระดับมาตรฐาน ก้าวสู่ร้านอาหารยุคดิจิทัล"

 

หัวข้อสัมมนา 

-การเชื่อมโยง ดิจิทัลสู่สถาบัน

-ชี้แจงโครงการช่วยเหลือ mini transformation voucher

-เทคโนโลยีสำหรับร้านอาหารยุค 2019

-Modern & Smart Restaurant ยุค 4.0

-เทคโนโลยีสำหรับร้านอาหารในยุค 4.0

-ช่วยร้านอาหาร ด้วย SoftwareFreeMEAL

-การสื่อสารเมนูต้นตำรับอาหารด้วยดิจิทัล

 

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2562

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI