loader

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ประกาศจัดงาน Thailand Software Fair 2018 อย่างเป็นทางการ ที่สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) ได้รับความสนใจจากสื่อแขนงต่างๆกว่าสิบราย


ลงวันที่ :: 15 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้เข้าดู :: 2169

 

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ประกาศจัดงาน Thailand Software Fair 2018 อย่างเป็นทางการ ที่สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) ได้รับความสนใจจากสื่อแขนงต่างๆกว่าสิบราย

งาน TSF2018 ที่จะจัดวันที่ 29 พฤศจิกายน นี้ ได้รับความร่วมมือเกิน 100% จากพันธมิตร และส่งตัวแทนมาร่วมแถลงข่าวกันอย่างชื่นมื่น

* คุณสุกัญญา ฉัตรแก้วมรกต ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) จะนำ Depa Mini Transformation Fund กว่า 400 ทุน (ทุนละ 10,000 บาท) มามอบให้กับ SME ที่ซื้อซอฟต์แวร์เพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล

* คุณวรมิตร ครุฑโต รองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME Bank จะมอบเงินกู้ รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1% ตลอด 7 ปี โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เมื่อ SME ต้องการลงทุนด้านดิจิทัล

* คุณเจษฎา วานิชสัมพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกรรมซอฟต์แวร์ บริษัทอินเตอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จะมาชวนทุกธุรกิจเข้าสู่ E-Tax Service ร่วมกับซอฟต์แวร์ที่เข้าโครงการ ด้วยค่าใช้จ่ายถูกเป็นพิเศษ

* คุณปัญจะ อมรธราธร Enterprise Product Marketing Manager บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) AIS จะมาเปิดบริการใหม่เพื่อธุรกิจขนาดเล็ก ที่ช่วยให้ทุกธุรกิจผันตัวเองเป็นธุรกิจดิจิทัลได้ง่ายๆ

* คุณยุวดี แซ่โก่ย เลขาธิการสมาคมฯ ได้ให้ข้อมูลการจัดงานและที่ขาดไม่ได้เลย คือ ผู้ร่วมงานจะได้พบกับซอฟต์แวร์คุณภาพ ที่มาร่วมออกบูธ และมอบสิทธิพิเศษ, ปาฐกถาพิเศษจาก คุณวิกรม กรมดิษฐ์, คุณมีชัย วีระไวทยะ, และผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จากสิงคโปร์

* คุณทินกร เหล่าเราวิโรจน์ นายกสมาคมฯ ยังได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของ ATSI ยุคใหม่ ที่ต้องการจะเป็น Change Agent เพื่อนำการเปลี่ยนแปลง และนำพาทุกธุรกิจให้เป็นธุรกิจดิจิทัล ATSI จะสร้างโอกาสธุรกิจร่วมกับพันธมิตรที่เข้มแข็ง และร่วมทำ People Transform เพื่อแก้ปัญหาการขาดแรงงานในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

พบกันให้ได้ในงาน TSF2018 วันที่ 29 พฤศจิกายน นี้ ที่ C Asean อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI