loader

ขอเชิญท่านที่ทำธุรกิจพัฒนาและจำหน่ายซอฟต์แวร์ ที่สนใจ เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกสมาคม ATSI


ลงวันที่ :: 4 มกราคม 2561 จำนวนผู้เข้าดู :: 2296

 

*** ขอเชิญท่านที่ทำธุรกิจพัฒนาและจำหน่ายซอฟต์แวร์ ที่สนใจ เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกสมาคม ATSI ***

------------------------------------------

สมัครสมาชิกวันนี้ พร้อมรับสิทธิประโยชน์สมาชิก ATSI ปี 2018 มากมาย 

อาธิ เช่น

------------------------------------------

- ร่วมสมัครเข้าโครงการ ATSI Expert เพื่อพัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเผยแพร่ความรู้และสร้างภาพลักษณ์สู่สาธารณะ

- ร่วมสมัครเข้าโครงการ API Economy by ATSI เพื่อส่งเสริมการนำซอฟต์แวร์มาเชื่อมโยงกัน และเกิดเป็น business model ที่มีความยั่งยืนและพัฒนาความสามารถการแข่งขันมากขึ้น

- รับสิทธิ์เข้าชมเนื้อหาพิเศษใน ATSI Online Course Platform หรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหานั้นๆ ผ่านการสัมภาษณ์

- ใช้สิทธิ์ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการผ่านโครงการร่วมกับพันธมิตรรายใหญ่ เช่น ส่ง sms ฟรีให้กับลูกค้าของค่ายโทรศัพท์มือถือรายหนึ่ง เพื่อบอกโปรโมชั่นของท่านกับเป้าหมายกว่า 4 แสนราย

- ใช้สิทธิ์รับบริการคลาวน์ ในราคาพิเศษ (เฉพาะสมาชิก ATSI) กับ INET และ/หรือ พันธมิตรรายอื่นๆ

- นำเสนอโครงการเผยแพร่ความรู้ของท่านร่วมกับพันธมิตรของ ATSI

- ได้สิทธ์ส่งลูกค้าของท่านเข้าร่วมแข่งขันเพื่อรับรางวัล ATSI Digital Entrepreneur Awards ที่จะจัดทุกปีเพื่อเชิดชูองค์กรที่นำไอทีเข้ามาใช้งานอย่างมีคุณภาพ และมอบประกาศนียบัตรให้กับบริษัทท่านด้วย

- สมัครเข้ารับบริการ Content Marketing Service ที่ ATSI จัดหาผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้มาให้บริการในราคาพิเศษ

- เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการอื่นๆที่ ATSI จะจัดขึ้นในอนาคต เช่น eCatalog by ATSI และ Certified Software by ATSI

- ร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้าต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในราคาพิเศษ

- ร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาที่จัดโดย ATSI และพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน

- ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ของ ATSI และพันธมิตร

- ร่วมกิจกรรม Business Matching ที่จัดโดยหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

- รับข่าวสารที่มีนัยสำคัญในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ผ่านช่องทาง email, website, facebook, line ของสมาคม

- มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะองค์ประชุม, เสนอญัตติในการประชุม,มีสิทธิ์ออกเสียงหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- เข้าร่วมงานประจำปีของสมาคมฯ หรืองานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุ่มผู้ประกอบการ

- มีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อสมาคม

------------------------------------------

* สมัครเป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย 

วันนี้ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2561 เท่านั้น 

------------------------------------------

สนใจติดต่อที่

คุณประภาพร 02-962-1348, 02-962-2900 ต่อ 1501 

หรือ contact@atsi.or.th

------------------------------------------

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI