loader

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ขอเชิญชวนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์


ลงวันที่ :: 1 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้เข้าดู :: 1875

 

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ขอเชิญชวนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ไอซีทีทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน และ นักศึกษาที่สนใจ ส่งผลงานซอฟต์แวร์ร่วมประกวด TICTA Awards 2017 โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากทางโครงการฯ จะได้เดินทางไปแข่งขัน Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards 2017 ณ ประเทศบังกลาเทศ เปิดรับสมัครผลงานแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 สามารถดูรายละเอียดการสมัคร https://goo.gl/k1pHkS และกรอกใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/VlFvQA https://drive.google.com/file/d/0B4oIbBvtpWeqWWdwWTV0MHpzYk0/view ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณอรชุมา โทร 02-237-3222 ต่อ 103 อีเมล์ ornchuma@inhouse-agency.com

 


ADMIN ATSI


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI