loader

งาน SMART SME EXPO 2016


ลงวันที่ :: 13 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 2970

 

 
         ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในงาน SMART SME EXPO 2016 จัดโดย สถานีโทรทัศน์ Smart SME ในเครือบริษัท พีเพิลมีเดียกรุ๊ป จำกัด ในวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559 ณ ชาเลนเจอร์ 3 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคเมืองทองธานี โดยสมาชิกสมาคมฯ จะได้รับส่วนลดพิเศษดังนี้

 
1. ราคา 50,000- บาท สำหรับบูธ ขนาด 3x3 ตร.ม. จากราคาปกติ 65,000- บาท ซึ่งมีจำนวนเพียง 6 บูธเท่านั้น 
2. ราคา 27,500.- บาท/บริษัทในกรณีที่ต้องการแบ่งพื้นที่ใน 1 บูธ (2 บริษัท/บูธ) 
3. ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรพื้นที่ให้ตามความเหมาะสม
 
          เนื่องจากระยะเวลาค่อนข้างกระชั้นชิด และทางทางสมาคมฯ เพิ่งได้รับแจ้งมา ดังนั้น เพื่อให้ทันต่อการดำเนินการในลำดับต่อไป ขอรบกวนสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมออกบูธงาน SMART SME EXPO 2016 ในครั้งนี้
แจ้งความประสงค์โดยส่งใบสมัครกลับมาที่สมาคมฯ ภายในวันที่  3 มิถุนายน 2559 ค่ะ 
รายละเอียดเพิ่มเติมของงาน สามารถดูได้จาก http://www.smartsmeexpo.com/ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 02 962 1348, 086 710 5191 (คุณติ๊ก)
 

 

 

 


admin


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI