loader

ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า TILOG Logistix 2016


ลงวันที่ :: 10 มีนาคม 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 2292

 

ระยะเวลา   21-23 กันยายน 2559 
สถานที่     อาคาร 103-104 ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค       

 
อัตราค่าเข้าร่วมงาน
พื้นที่เปล่า 12 ตารางเมตร      (3x4 เมตร ราคา 15,000 บาท)
หากประสงค์จะตกแต่งคูหาเองต้องเช่า 2 คูหาขึ้นไป
 
คูหามาตรฐาน ในอัตราคูหาขนาด 12 ตารางเมตร (3x4 เมตรราคา 15,000) + (ค่าตกแต่งคูหา 10,870 บาท) รวมราคา 25,870 บาท
 
 
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร  (คลิ๊กที่นี่)
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 
 
หมายเหตุ ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ แจ้งมาว่าตำแหน่งบูททางกรมจะเป็นคนจัดสรรให้ ตามลำดับการชำระเงินของผู้สมัครเข้าร่วมงาน
 
สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณประภาพร ติวเฮือง (ติ๊ก) 02962 1348 หรือ 086 710 5191   
 

 


admin


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI