loader

Asia IoT Business Platform (8th edition)


ลงวันที่ :: 9 มีนาคม 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 3106

 

          ทางสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  ได้ตอบรับการเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการในงาน Asia IoT Business Platform แล้ว  หลังจากที่ทางงาน Asia IoT Business Platform ครั้งที่ 8 นี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นครั้งที่สอง เราพร้อมแล้ว กับการนำบริษัทที่มีการใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) และ Machine to Machine (M2M) ระดับแนวหน้าในเอเชียเพื่อแบ่งปันความรู้ โอกาส และอุปสรรคต่างๆของ IoT/M2M ในประเทศไทยและในอาเซียน

         จุดโฟกัสของงานเน้นไปที่บริษัทเทเลคอมของประเทศไทย ธุรกิจ และผู้บริโภคจากหลายสายงาน โดยกำหนดการของงาน (ที่ได้รับการเสนอแนะจากคณะกรรมการที่ปรึกษา) จะครอบคลุมหลากหลายหัวข้อการประชุม อาทิเช่น Big Data, Cloudความมั่นคงและความปลอดภัยIndustrial IoT (IIoT), การสาธารณสุขSmart City, การขนส่งและการคมนาคม, การเงินและการธนาคารกว่า 70 เปอร์เซนต์ชองผู้เข้าร่วมงานประกอบไปด้วยผู้อำนวยการชั้นผู้ใหญ่ และผู้มีอำนาจการตัดสินใจจากบริษัทผู้บริโภค เราจะผลักดันให้บริษัทเข้าใจวิธีการใช้เทคโนโลยีและ M2M และ IoT ในธุรกิจเพื่อเพิ่มเติมความมีประสิทธิภาพและรายได้ นอกจากนั้นเรายังประสานงานกับภาครัฐบาลเพื่อปรับเปลี่ยนนโยบายด้านเทคโนโลยี

        งาน Asia IoT Business Platform ครั้งที่ 8 นี้จะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและผลกระทบทางเศรษฐกิจของ IoT/M2M solutions ในประเทศไทยและในอาเซียน รวมถึงการปรับปรุงการผลิตภาพทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน เราร่วมกับกระทรวง ICTและเครือข่ายเพื่อลดปัญหาต่างๆในเมืองหลวงที่หนาแน่น   

ท่านสามารถดาวน์โหลด http://burl.co/5F19F88

          สำหรับสมาชิกของ ASTI ผู้ที่กำลังหาผู้สนับสนุน ตั้งบู๊ท และเข้าร่วมงาน Asia IoT Business Platform ท่านจะได้รับส่วนลดพิเศษ 25 เปอร์เซนต์ โปรดติดต่อกับคุณ Sue Yuin (สู่ หยุน) เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ sueyuin@industry-platform.com ข้อมูลเพิ่มเติม


 


admin


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI