loader

เข้าประชุมหารือความร่วมมือในการผลิตรายการ SME Smart Service


ลงวันที่ :: 19 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้เข้าดู :: 3085

 

 

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย เข้าประชุมหารือความร่วมมือในการผลิตรายการ SME Smart Service ร่วมกับผู้บริหารและทีมงานสถานีโทรทัศน์สมาร์ทเอสเอ็มอี เพื่อเสิร์ฟประเด็นให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงซอฟต์แวร์มากยิ่งขึ้น ติดตามผลงานความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้ ในรายการ SME Smart Service ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-14.00 น. ทางช่องสมาร์ทเอสเอ็มอี ทางทรูวิชั่นส์ HD ่ 570 / SD่ 49 และ PSI True ่ 49 หรือรับชมสดผ่านทาง www.smartsme.tv และดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Smart SME

 


admin


Association of Thai Software Industry

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ โดยอำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ อย่างเต็มที่ ชักจูงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีจากด้านอื่น จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย เสริมสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการผลิตและพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ และมีผลผลิตสูงขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ตลอดจนเพียงพอกับความต้องการเพื่อการส่งออกในอนาคต ส่งเสริมวิชาชีพและการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ทุกระดับให้กว้างขวางและปฏิบัติงานได้จริง

Facebook ATSI