» กิจกรรมสมาคม

INET ร่วมกับ ATSI จัดงานสัมมนาเรื่อง


ลงวันที่ :: 6 กรกฎาคม 2561 จำนวนผู้เข้าดู :: 171
26 มิถุนายน 2561 : บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ร่วมกับ ATSI จัดงานสัมมนาเรื่อง

 

 

26 มิถุนายน 2561 : บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ร่วมกับ ATSI จัดงานสัมมนาเรื่อง "e-Tax invoice ร่วมกับระบบ ERP อย่างมีประสิทธิภาพ" เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ประกอบการที่ใช้งานในระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการองค์กร (ERP) ซึ่งจะต้องเชื่อมต่อเพื่อจัดส่งข้อมูล e-Tax Invoice ในระบบให้กับกรมสรรพากรต่อไปในอนาคต และยังมีบริษัทซอฟต์แวร์ที่ได้ทำการเชื่อมต่อระบบฯ เรียบร้อยแล้ว มาสาธิตให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมด้วย

 


ผู้เขียน :: ADMIN ATSI