» กิจกรรมสมาคม
INET ร่วมกับ ATSI จัดงานสัมมนาเรื่อง
26 มิถุนายน 2561 : บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ร่วมกับ ATSI จัดงานสัมมนาเรื ...
6 กรกฎาคม 2561 by ADMIN ATSI
22 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต
22 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย หรือ ATSI ?โดย ผู้อำนวยการ , เลขาธิการ , ...
23 มิถุนายน 2561 by ADMIN ATSI
14 มิถุนายน 2561 : ATSI โดยคุณชไมพร พรพฤทธิอนันต์
14 มิถุนายน 2561 : ATSI โดยคุณชไมพร พรพฤทธิอนันต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ พร้อมกรรมการสมาคมฯ และผู้แทนจากบ ...
20 มิถุนายน 2561 by ADMIN ATSI
13 มิถุนายน 2561 : คุณเจนจิรา ประยูรรัตน์ นายกสมาค
13 มิถุนายน 2561 : คุณเจนจิรา ประยูรรัตน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ได้รับเชิญจากสำนักงานส่งเส ...
20 มิถุนายน 2561 by ADMIN ATSI
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ร่วมกับ สมา
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) ...
12 มิถุนายน 2561 by ADMIN ATSI
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ โครงกา
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ?วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ?ณ ตึกส ...
8 มิถุนายน 2561 by ADMIN ATSI
» ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมธุรกิจร้านอาหาร และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิ
สมาคมธุรกิจร้านอาหาร และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย จับมือผนึกกำล ...
10 สิงหาคม 2561 by ADMIN ATSI
ประกาศ รายชื่อผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่
ประกาศ รายชื่อผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วม โครงการคูปองช่วยเหล ...
17 กรกฎาคม 2561 by ADMIN ATSI
รายละเอียดโครงการ depa mini-Transformation Voucher
SMEs ดิจิทัลคูปอง (Batch#1) ทุนสนับสนุนการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลสูงสุดจำนวน 10,000 บาท* เพื่อ ...
17 กรกฎาคม 2561 by ADMIN ATSI
งานสัมมนาสำหรับกลุ่มร้านอาหาร โดยสมาคมธุรกิจร้านอา
งานสัมมนาสำหรับกลุ่มร้านอาหาร โดยสมาคมธุรกิจร้านอาหาร (RBA) ร่วมกับ ATSI วันที่ 17 นี้ ที่โรงแรมเอเช ...
11 กรกฎาคม 2561 by ADMIN ATSI
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วม โครงการคูปองช่วยเหลื ...
15 มิถุนายน 2561 by ADMIN ATSI
เรียน สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และบริษัท
ATSI ขอเชิญบริษัทสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมจัดทำ ?Software Products Digital Catalogue? สำหรับกลุ่มสินค้า ...
27 กุมภาพันธ์ 2561 by ADMIN ATSI
» Facebook Fanpage