» กิจกรรมสมาคม

14 มิถุนายน 2561 : ATSI โดยคุณชไมพร พรพฤทธิอนันต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ พร้อมกรรมการสมาคมฯ และผู้แทนจากบริษัทซอฟต์แวร์ที่เป็นสมาชิก


ลงวันที่ :: 20 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้เข้าดู :: 180
14 มิถุนายน 2561 : ATSI โดยคุณชไมพร พรพฤทธิอนันต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ พร้อมกรรมการสมาคมฯ และผู้แทนจากบริษัทซอฟต์แวร์ที่เป็นสมาชิก ได้ร่วมหารือกับ คุณชนินทร์ วัฒนพฤกษา ประธานฟู้ดทรัคคลับ (ประเทศไทย)

 

14 มิถุนายน 2561 : ATSI โดยคุณชไมพร พรพฤทธิอนันต์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ พร้อมกรรมการสมาคมฯ และผู้แทนจากบริษัทซอฟต์แวร์ที่เป็นสมาชิก ได้ร่วมหารือกับ คุณชนินทร์ วัฒนพฤกษา ประธานฟู้ดทรัคคลับ (ประเทศไทย) เพื่อรับทราบความต้องการในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในกิจกรรมของสมาคมฯ และเพื่อให้บริการสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการฟู้ดทรัค ให้มีความคล่องตัว และขยายช่องทางการตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 


ผู้เขียน :: ADMIN ATSI