» กิจกรรมสมาคม

สมาคมอุตามหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) แถลงข่าว?การจัดงาน? Thailand Software Fair? 2017


ลงวันที่ :: 16 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้เข้าดู :: 810
สมาคมอุตามหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) แถลงข่าว?การจัดงาน? Thailand Software Fair? 2017

 

12 ตุลาคม 2560 : สมาคมอุตามหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) แถลงข่าว?การจัดงาน? Thailand Software Fair? 2017 พลังซอฟต์แวร์?ไทย? ขับเคลื่อน?เศรษฐกิจ?ไทย?ในยุคดิจิทัล? โดยคุณเจนจิรา ประยูรรัตน์ นายกสมาคมฯ และคุณยุวดี แซ่โก่ย เลขาธิการสมาคมฯ โดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่? 3 พฤศจิกายน? 2017? นี้? ณ? ห้องบอลบูมและฮอลเอ ศูนย์?การประชุม?แห่งชาติ?สิริกิติ์? ในงานมีการสัมมนาในหัวข้อต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลความรู้สำหรับผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล และการออกบูธของบริษัทซอฟต์แวร์ที่มีแอพพลิเคชันหลากหลาย เหมาะกับธุรกิจในทุกประเภท 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน และเลือกซื้อซอฟต์แวร์ในวันดังกล่าวฯ
หมายเหตุ : บริษัทซอฟต์แวร์ที่สนใจจะร่วมออกบูธในงานฯ กรุณาติดต่อมายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 นี้
#ATSI

 


ผู้เขียน :: ADMIN ATSI