» กิจกรรมสมาคม

22 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย?เยี่ยมชม โรงเรียน มีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์


ลงวันที่ :: 23 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้เข้าดู :: 181
22 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย หรือ ATSI ?โดย ผู้อำนวยการ , เลขาธิการ , ประธานอนุกรรมการกลุ่มซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา ?เยี่ยมชม โรงเรียน มีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์

 

22 มิถุนายน 2561

คณะผู้บริหาร สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย หรือ ATSI  โดย ผู้อำนวยการ , เลขาธิการ , ประธานอนุกรรมการกลุ่มซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา  เยี่ยมชม โรงเรียน มีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์  ซึ่งเป็น รร ต้นแบบภายใต้โครงการ PartnerShip School 

 

ท่านอาจารย์ ดร. มีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ , ผู้ก่อตั้งสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ท่านคือ บุคคลอาวุโสในวงการศึกษาของประเทศไทย

 

ในการนี้ ท่านอาจารย์ ดร.มีชัย และคณะครู - นักเรียน  ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ATSI อย่างอบอุ่นและใกล้ชิด  เล่าเรื่องความเป็นมาและความตั้งใจที่จะพัฒนาการศึกษาของชาติ ปลดล็อคปัญหาการศึกษาไทย โดยมีโรงเรียน มีชัยพัฒนา เป็นโรงเรียนต้นแบบ

 

คณะผู้บริหาร  ATSI   ได้ร่วมวางแผนเชิงรุกต่อในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา โดยนำ Technology & Digital Enable Learning Model  มาใช้ เพื่อออกแบบกิจกรรมและร่วมสร้างต้นแบบ รร ตัวอย่างที่นำเทคโนโลยีมาใช้ ในยุค 4.0 ต่อไป

 


ผู้เขียน :: ADMIN ATSI