» กิจกรรมสมาคม

13 มิถุนายน 2561 : คุณเจนจิรา ประยูรรัตน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ได้รับเชิญจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล


ลงวันที่ :: 20 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้เข้าดู :: 166
13 มิถุนายน 2561 : คุณเจนจิรา ประยูรรัตน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ได้รับเชิญจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

 

13 มิถุนายน 2561 : คุณเจนจิรา ประยูรรัตน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ได้รับเชิญจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เข้าร่วมงานในฐานะหน่วยงานพันธมิตร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในโครงการ Digital Transformation in Action ที่รร.แกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน กรุงเทพฯ

 


ผู้เขียน :: ADMIN ATSI