» ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล


ลงวันที่ :: 15 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้เข้าดู :: 348
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วม โครงการคูปองช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ?depa Mini Transformation Voucher?

 

 

ผู้ประกอบการ SMEs (users ผู้ใช้งาน) ที่สนใจขอรับการสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

<<สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่นี่ >>

 


ผู้เขียน :: ADMIN ATSI