» กิจกรรมสมาคม

API ECONOMY ภายใต้โครงการความร่วมมือ


ลงวันที่ :: 7 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้เข้าดู :: 157
4 พค 2561? คณะกรรมการบริหาร ATSI โดย คุณทินกร เหล่าเราวิโรจน์ อุปนายก , คุณยุวดี แซ่โก่ย เลขาธิการ , และคุณสมพร มณีรัตนะกูล กรรมการและนายกกิตติมศักดิ์ ?นำทัพสมาชิกบริษัทผู้พัฒนาระบบHRM เยี่ยมชม AIS DC , ที่เอ็มโพเรียม สุขุมวิท ?หารือความร่วมมือ API ECONOMY ภายใต้โครงการความร่วมมือ

 

4 พค 2561 


คณะกรรมการบริหาร ATSI โดย คุณทินกร เหล่าเราวิโรจน์ อุปนายก , คุณยุวดี แซ่โก่ย เลขาธิการ , และคุณสมพร มณีรัตนะกูล กรรมการและนายกกิตติมศักดิ์  นำทัพสมาชิกบริษัทผู้พัฒนาระบบHRM เยี่ยมชม AIS DC , ที่เอ็มโพเรียม สุขุมวิท  หารือความร่วมมือ API ECONOMY ภายใต้โครงการความร่วมมือ "การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย" 

 

ขอบคุณ AIS มา ณ โอกาสนี้
ATSI# ไปด้วยกัน ไปได้ไกล

 


ผู้เขียน :: ADMIN ATSI