» กิจกรรมสมาคม

ATSI นำบริษัทสมาชิกเข้ารับฟังรายละเอียด และกิจกรรมที่จะร่วมกับทาง AIS


ลงวันที่ :: 14 มีนาคม 2561 จำนวนผู้เข้าดู :: 365
ATSI นำบริษัทสมาชิกเข้ารับฟังรายละเอียด และกิจกรรมที่จะร่วมกับทาง AIS หลังการลงนามความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรม

 

ATSI นำบริษัทสมาชิกเข้ารับฟังรายละเอียด และกิจกรรมที่จะร่วมกับทาง AIS

หลังการลงนามความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรม

และขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่บริษัทสมาชิกให้มากยิ่งขึ้น

 


ผู้เขียน :: ADMIN ATSI