» กิจกรรมสมาคม

ATSI นำบริษัทสมาชิกไปให้ความรู้เกี่ยวกับการนำระบบไอทีไปใช้ในการบริหารจัดการร้านค้า


ลงวันที่ :: 5 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้เข้าดู :: 676
ATSI นำบริษัทสมาชิกไปให้ความรู้เกี่ยวกับการนำระบบไอทีไปใช้ในการบริหารจัดการร้านค้า

 

6 กันยายน 2560 : ATSI นำบริษัทสมาชิกไปให้ความรู้เกี่ยวกับการนำระบบไอทีไปใช้ในการบริหารจัดการร้านค้า ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนในภาคเหนือ ที่เข้าร่วมโครงการของกรมพัฒนาธุรกิจ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 ราย

 


ผู้เขียน :: ADMIN ATSI